Category Archives: Stories from our PALs

Dazel’s work against stigma & discrimination

Ako si Dazelle    …sana huwag kayo lumayo kahit malaman nyo na nagkasakit ako ng leprosy. Noong una kong makita ang mga namumuting marka sa iba’t-ibang bahagi ng aking katawan, kinabahan ako at nagpunta ako agad sa dermatologist.  Agad naman akong pina-biopsy ng doctor at nakita na positibo ako sa sa sakit na leprosy. Mula noon […]

The Story of Baby and the Hansen’s Club

  Baby, now aged 47, proudly claims to be one of the very first members of the Hansen’s Club of Philippine General Hospital, having been stricken with leprosy back in February 1997. She recalls how she was diagnosed with the disease, which began as a reddish, elevated spot on her arm. Mistaking it for a […]

Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to
Overlay Image
Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to