Monthly Archives: April 2016

Dazel’s work against stigma & discrimination

Ako si Dazelle    …sana huwag kayo lumayo kahit malaman nyo na nagkasakit ako ng leprosy. Noong una kong makita ang mga namumuting marka sa iba’t-ibang bahagi ng aking katawan, kinabahan ako at nagpunta ako agad sa dermatologist.  Agad naman akong pina-biopsy ng doctor at nakita na positibo ako sa sa sakit na leprosy. Mula noon […]

Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to
Overlay Image
Sky Rocket Your Agency Income
Get Our Free Guide to